शेतकरी नोंदणी अर्ज

( शेतक-यांना सर्व सुविधा मोफत मिळणार आहे )

सुचना : तुम्हाला पुढच्या वेळी लॉगिन करताना वरील लॉगिन आयडी आणि पासवर्डची आवश्यकता लागणार आहे, तरीही तुम्ही ते लिहून ठेवावे

© Eshetkari 2020 - All rights reserved.